Spring naar inhoud

Archief voor

Civitas en de misverstanden in politieke partijen

Merkwaardig hoe aanhangers van de populistische rechtse ‘partij’  inzichten missen die voor leerlingen die les krijgen met Civitas gemeengoed zijn.

Zo was er een leraar maatschappijleer in Leiden, de heer Soekhoe, van Leefbaar, die twitterde dat de islam geen godsdienst was maar iets achterlijks. Deze meneer werd geschorst door zijn school. In zijn weerwoord maakte hij het nog bonter. Naast inzichten in het vak miste hij ook de nodige pedagogische kwaliteiten en begreep hij niet hoe social media worden opgepikt. Geen goed opgeleide leraar maatschappijleer dus. Hij heeft nu het onderwijs verlaten.

Voor gebruikers van Civitas is het geen geheim dat de waardensystemen onder te verdelen zijn in geloven, ideologieën en levensbeschouwingen. Bovendien weten ze dat er allerlei combinaties voorkomen. En kennen ze een waaier aan substromingen. Zo is er bijvoorbeeld een linkse of een liberale islam mogelijk. En daarnaast zijn er fundamentalistische en fascistische onderstromingen, zoals bij elke godsdienst.

Dat inzicht miste ook de Arabist Simon Admiraal, een van de twee arabisten die in het proces Wilders aan diens kant stonden. Hij liet in een interview in Trouw van 11 juli 2012 weten dat hij nu pas door heeft dat je die onderverdelingen kon maken. (“Wilders is in dezelfde valkuil terechtgekomen als ik“) Maar hij studeerde dan ook taal, cultuur en literatuur en had natuurlijk geen maatschappijleer uit Civitas. Maar dat was nog niet alles. Admiraal begreep nu uit het boek van de politicoloog Tibi, Islam and Islamism, Yale University Press USA 2012 dat er ook zoiets als een Leitkultur bestaat: “Immigranten, ook moslims, moeten zich aanpassen aan de leidende cultuur van hun nieuwe vaderland.” In de uitgave van Civitas uit 2007 vinden we dat idee al uitvoerig beschreven op onder andere pagina 114 en 126. En natuurlijk is dat ook te vinden in de herziene nieuwe druk van 2011.

Misschien wordt het tijd dat Arabisten en aanhangers van eenmanspartijen een nascholing krijgen aan de hand van Civitas. En waarom dit maatschappijleerboek? Omdat al die inzichten over stromingen en substromingen niet uit de verf komen in het merendeel van de maatschappijleermethodes.

Antwoorden Civitas werkboeken

De antwoorden bij de nieuwe druk werkboeken zijn voor leraren te verkrijgen door een mail te sturen naar h.philippens@planet.nl.

Vermeld daarin

* uw naam

* uw school,

* het mailadres van de administratie

* het telefoonnummer van de school.

Geef ook aan of het om de havo- of de vwo-antwoorden gaat.

Na verificatie zullen dan de bestanden met antwoorden worden opgestuurd naar de administratiemail ter attentie van de leraar.

Als U als leraar-gebruiker een andere regeling wilt, neemt U dan contact op.

De nieuwe drukken van de Civitasdelen