Spring naar inhoud

Archief voor

Links Midden Rechts

Links en Rechts en het vagere Midden

Opvallend hoe partijen toch weer terugkeren naar hun ideologische wortels. In weerwil van wat al tientallen jaren geleden werd beweerd, kunnen kiezers niet zonder duidelijk houvast. Vanmorgen hoorde ik de aanvoerder van de sociaal-democraten dat nog eens benadrukken.

Ook maatschappijleer kende veel aanhangers van de mythe dat de ideologieën uit de tijd zouden zijn. Dat heeft geresulteerd in leerboeken die slordig met die materie omgaan. Eén boek liet het zelfs helemaal achterwege. Achteraf heeft de schrijver zich nog gehaast op internet een fragmentarische aanvulling te geven die veel sporen van de inhoud van Civitas verraadt, maar daarmee is het boek nog incompleet.  Andere methoden weten leerlingen niet de onderlinge verschillen uit te leggen tussen PvdA, SP en GroenLinks aan de ene kant en de verschillen tussen SGP en CU aan de confessionele kant. Ook het populisme krijgt daarin geen plaats.

Omdat de auteurs van Civitas nooit aan die ontideologisering hebben meegedaan, kon onze methode steeds verder worden uitgebouwd en verfijnd. Er is dan ook een wereld van verschil tussen leerlingen die met deze methode les hebben gehad en de andere maatschappijleerleerlingen. (Overigens een mooi woord voor scrabble of wordfeud).