Spring naar inhoud

Archief voor

Een mooier beeld dan het verhaal van de kleverige poldergrond

Is dit geen veel aantrekkelijker beeld met een duidelijke koers dan U schildert in dat kleffe polderverhaal, meneer Rutte?

In Trouw van 4 september komt de politiek historicus Remleg Aerts aan het woord. Hij weerlegt Ruttes opmerkingen dat hij geen ideologische veren heeft. Rutte: “Ik geloof niet in alomvattende blauwdrukken (…) Een land past niet ineen mal”

Hij verzet zich tegen het oude verhaal van de liberalen dat ze praktisch opereren in tegenstelling tot de socialisten die vanuit een ideologie denken.

Ruttes verhaal is wel degelijk ideologisch gekleurd.

De gebruiker van Civitas zal onmiddellijk deze elementen herkennen: “Een kleinere overheid, het op orde brengen van de staatsfinanciĆ«n, de burger zelf die veel moet doen, het leggen van de nadruk op de consumentenmarkt”. Dat op orde van de financiĆ«n gaat natuurlijk in tegen de Keynesiaanse gedachte dat je gedurfd moet investeren.

Op koers naar de toekomst!

Op koers naar de toekomst!

Rutte: geen grote visies

Ideologische visies veilig opgeborgen

Soms is het handiger om er een hekwerk omheen te zetten