Spring naar inhoud

Rutte: geen grote visies

Ideologische visies veilig opgeborgen

Soms is het handiger om er een hekwerk omheen te zetten

Wie hebben we daar? Kasper Juul?

DSC_2574 - versie 2 Op een wandeling in Italië kom je allerlei beroemde personen uit bekende televisieseries tegen!

Powerpoint Civitas-rechthoek bijgewerkt

Op de downloadpagina leraren is nu de nieuwe powerpoint te vinden.

Borgen

Borgen PressemødeTerecht is de serie Borgen op de Nederlandse tv. Civitas-leraren zullen die serie verwelkomen. Want hun leerlingen hebben alles in huis om de verschillende afleveringen geboeid te volgen. (De andere methoden behandelen te weinig stromingen om de partijen goed van elkaar te kunnen onderscheiden.)
In de lessen kan dan bekeken worden of de verschillende partijen naadloos overeenkomen met de Nederlandse. De Middenpartij die in de publiciteit steeds met D66 vergeleken wordt, wijkt toch af op pregnante punten.
Vooral interessant is hoe de symbiose werkt tussen massamedia en partijen en welke rol de peilingen spelen. Hoe wordt daar binnenskamers op gereageerd?
Jammer dat de uitzendingen veel te laat worden uitgezonden, maar met ‘uitzending gemist’ moet het toch mogelijk zijn leerlingen minstens een aflevering te laten bekijken.

bekneld onderwijs

Update 19 december

De lezing staat nu compleet op internet bij “kloptdatwel?” Die is hier te bekijken

En dit is de lezing omgewerkt tot een leesbaar stuk:
Competentiegericht onderwijs, de ruiters en de tandwielen

De NPM, de Terugtredende Overheid, Het Nieuwe Leren op de voet gevolgd door het zich suf zelfreflecterende CGO

Iedere dag wordt het beeld bevestigd. En steeds zien we dat de verantwoordelijken de werkelijke structurele  oorzaken verdoezelen. Bijvoorbeeld vandaag 25 oktober in de Volkskrant:

“Behalve ROC Zadkine en Amarantis dreigen nog vier mbo-instellingen in geldproblemen te raken. Het gaat om ROC Leiden, ROC Nijmegen, het Friesland College in Leeuwarden en ROC Zeeland. Teruglopende leerlingenaantallen, het wegvallen van gesubsidieerde inburgeringscursussen en ongelukkig vastgoedbezit zijn de belangrijkste oorzaken.”

Skepsis-congres

Op het Skepsiscongres van 20 oktober 2012 in Utrecht zullen spreken prof. J. Hulshof, drs. H. Philippens, prof. Kirschner en dr. den Boef.

Op verzoek van …

Op verzoek van een gebruiker, heb ik het programma van 50plus doorgenomen en aangegeven waar die partij staat in de rechthoek van Civitas. De conclusie is dat we die partij op de positie van de PvdA kunnen plaatsen. Een bestand daarover vindt U op de lerarenpagina.

Aanvulling over de verkiezingen

De media dwingen de lijstrekkers om over allerlei onderwerpen meteen snedige antwoorden te hebben. En wee hen, als ze weifelen.

Bij veel onderwerpen kunnen ze het niet precies weten of willen ze nuanceringen aanbrengen. Maar dat kan niet. De programmamakers zijn meedogenloos, want ze denken dat de kiezers hier en nu hét antwoord willen horen. De lijsttrekkers wordt niet vergund om uitstel te vragen: “Ik ga dat preciezer uitzoeken, voors en tegens afwegen en over een maand moet U me dat dan nog eens vragen. Als U me dan een half uur geeft, zal ik ons standpunt uitleggen”.

In de televisieprogramma’s waren er twee gasten die daarop ingingen. Peter Heerschop, de cabaretier, merkte terecht op dat in het Kieskompas niet naar mensbeelden werd gevraagd. En inderdaad, als je dat invult, (grote kans dat je bij de dieren uitkomt), dan blijkt het politieke landschap dat erachter ligt, voor geen centimeter te kloppen. Een SP die naast de Partij van de Dieren ligt, de Proleet Van Venlo die in het midden wordt gepositioneerd! Ik zou iedereen raden de politieke test van Civitas te maken. Daar liggen wel kloppende mensbeelden achter. De tweede gast, de heer Moszcowicz, riep Roemer -waar hij persoonlijke sympathie voor had – om in plaats van de tv-programma’s een avond uit te trekken om zijn uitgangspunten en ideeën in alle rust naar voren te brengen.

En dat komt overeen met de opbouw die Civitas weergeeft: vanuit uitgangspunten stap voor stap duidelijk maken hoe standpunten ontwikkeld worden. Vervolgens daar belangrijke onderwerpen aan koppelen met achtergrondinformatie die ook systematisch wordt opgebouwd.

Links Midden Rechts

Links en Rechts en het vagere Midden

Opvallend hoe partijen toch weer terugkeren naar hun ideologische wortels. In weerwil van wat al tientallen jaren geleden werd beweerd, kunnen kiezers niet zonder duidelijk houvast. Vanmorgen hoorde ik de aanvoerder van de sociaal-democraten dat nog eens benadrukken.

Ook maatschappijleer kende veel aanhangers van de mythe dat de ideologieën uit de tijd zouden zijn. Dat heeft geresulteerd in leerboeken die slordig met die materie omgaan. Eén boek liet het zelfs helemaal achterwege. Achteraf heeft de schrijver zich nog gehaast op internet een fragmentarische aanvulling te geven die veel sporen van de inhoud van Civitas verraadt, maar daarmee is het boek nog incompleet.  Andere methoden weten leerlingen niet de onderlinge verschillen uit te leggen tussen PvdA, SP en GroenLinks aan de ene kant en de verschillen tussen SGP en CU aan de confessionele kant. Ook het populisme krijgt daarin geen plaats.

Omdat de auteurs van Civitas nooit aan die ontideologisering hebben meegedaan, kon onze methode steeds verder worden uitgebouwd en verfijnd. Er is dan ook een wereld van verschil tussen leerlingen die met deze methode les hebben gehad en de andere maatschappijleerleerlingen. (Overigens een mooi woord voor scrabble of wordfeud).

Artikelen uit de media voor presentaties

Tot nu toe zijn er nauwelijks bruikbare artikelen te vinden in de media.

Vele gaan over de actuele stand in de peilingen of ruimen daar veel plaats voor in.

Als er al een bruikbaar artikel verschijnt is het te lang voor de presentatiebundel, bijvoorbeeld Ilja Pfeiffers stuk over communisme in Vrij Nederland. Ik zal blijven zoeken tot 12 september naar actueel en bruikbaar materiaal.