Spring naar inhoud

Civitas en de misverstanden in politieke partijen

Merkwaardig hoe aanhangers van de populistische rechtse ‘partij’  inzichten missen die voor leerlingen die les krijgen met Civitas gemeengoed zijn.

Zo was er een leraar maatschappijleer in Leiden, de heer Soekhoe, van Leefbaar, die twitterde dat de islam geen godsdienst was maar iets achterlijks. Deze meneer werd geschorst door zijn school. In zijn weerwoord maakte hij het nog bonter. Naast inzichten in het vak miste hij ook de nodige pedagogische kwaliteiten en begreep hij niet hoe social media worden opgepikt. Geen goed opgeleide leraar maatschappijleer dus. Hij heeft nu het onderwijs verlaten.

Voor gebruikers van Civitas is het geen geheim dat de waardensystemen onder te verdelen zijn in geloven, ideologieën en levensbeschouwingen. Bovendien weten ze dat er allerlei combinaties voorkomen. En kennen ze een waaier aan substromingen. Zo is er bijvoorbeeld een linkse of een liberale islam mogelijk. En daarnaast zijn er fundamentalistische en fascistische onderstromingen, zoals bij elke godsdienst.

Dat inzicht miste ook de Arabist Simon Admiraal, een van de twee arabisten die in het proces Wilders aan diens kant stonden. Hij liet in een interview in Trouw van 11 juli 2012 weten dat hij nu pas door heeft dat je die onderverdelingen kon maken. (“Wilders is in dezelfde valkuil terechtgekomen als ik“) Maar hij studeerde dan ook taal, cultuur en literatuur en had natuurlijk geen maatschappijleer uit Civitas. Maar dat was nog niet alles. Admiraal begreep nu uit het boek van de politicoloog Tibi, Islam and Islamism, Yale University Press USA 2012 dat er ook zoiets als een Leitkultur bestaat: “Immigranten, ook moslims, moeten zich aanpassen aan de leidende cultuur van hun nieuwe vaderland.” In de uitgave van Civitas uit 2007 vinden we dat idee al uitvoerig beschreven op onder andere pagina 114 en 126. En natuurlijk is dat ook te vinden in de herziene nieuwe druk van 2011.

Misschien wordt het tijd dat Arabisten en aanhangers van eenmanspartijen een nascholing krijgen aan de hand van Civitas. En waarom dit maatschappijleerboek? Omdat al die inzichten over stromingen en substromingen niet uit de verf komen in het merendeel van de maatschappijleermethodes.

Antwoorden Civitas werkboeken

De antwoorden bij de nieuwe druk werkboeken zijn voor leraren te verkrijgen door een mail te sturen naar h.philippens@planet.nl.

Vermeld daarin

* uw naam

* uw school,

* het mailadres van de administratie

* het telefoonnummer van de school.

Geef ook aan of het om de havo- of de vwo-antwoorden gaat.

Na verificatie zullen dan de bestanden met antwoorden worden opgestuurd naar de administratiemail ter attentie van de leraar.

Als U als leraar-gebruiker een andere regeling wilt, neemt U dan contact op.

De nieuwe drukken van de Civitasdelen

Stromingen nu ook in België?

Iemand die de kranten volgt, ziet dat journalisten nog steeds de ideologische indelingen (links-midden-rechts) in hun artikelen volgen. Vaak wordt beweerd dat die indelingen ‘uit de tijd’ zijn. Dat is zeker niet waar. Mensen hebben behoefte aan houvast, ook al kiezen ze als politieke supermarktgebruikers voor standpunten uit allerlei vakjes.

Op 10 mei 2012 hoorde een van de auteurs van Civitas nog op de DIROO-conferentie in Sint Niklaas (België) een pleidooi voor invoering van een vak dat volledig paste binnen de Civitas-inhoud. Het vak maatschappijleer bestaat in dat land nog niet. Met uitgever Garant in Antwerpen naast de deur kunnen ook de scholen in Vlaanderen zich bedienen van materiaal voor zo’n vak.

Verkiezingen in september

Update van artikelen

De komende verkiezingsstrijd zal ongetwijfeld bruikbare actuele artikelen opleveren voor de presentaties. De auteurs van Civitas zullen die gelegenheid gebruiken.

Wel gaat het daarbij om stukken die enkele jaren bruikbaar moeten zijn en die zich niet in de onmiddellijke actualiteit verliezen. U kunt dus rond september het nieuwe presentatiemateriaal op de downloadpagina voor leraren aantreffen.

Nieuws in de Klas beveelt Civitas aan

In de laatste mail van Nieuws in de Klas wordt erop gewezen dat Civitas leerlingen leert hoe nieuws gemaakt wordt en hoe de actualiteit via de Praktische Opdracht geanalyseerd kan worden. In de andere methoden is dat niet te vinden.

Duiden van actualiteit met Civitas
FotoOnlangs is de herziene druk van Civitas verschenen, een methode maatschappijleer voor havo en vwo waarin actualiteit een grote rol speelt. Leerlingen worden stapsgewijs meegenomen, onder andere in de praktische opdracht, om actualiteit en nieuws zelf te kunnen duiden. Leerlingen maken hierbij gebruik van de Nieuwsservice van Nieuws in de klas. Zie hier voor meer informatie.

Europa

Donderdag 15 december 2011 stond er een ingezonden brief in NRC Handelsblad: lees verder op pagina “Brief over Europa”


Civitas leren kennen

Docenten die geïnteresseerd zijn in onze maatschappijleermethode kunnen informatie vinden onder het kopje Civitas. Het boek is voor de tweede druk zorgvuldig bijgewerkt aan de hand van de reacties. Als U wilt weten welk extra materiaal U daarbij kunt gebruiken, kunt u de downloadpagina’s voor leerlingen en leraren raadplegen.

Het is nu al mogelijk in te schrijven op kennismakings- annex gebruikersbijeenkomsten die in het voorjaar van 2012 tot de zomervakantie worden georganiseerd. Als er meer leraren met belangstelling zijn in een bepaalde regio, dan kan een adres in de buurt worden gezocht waar we bijeen zullen komen. U kunt zich inschrijven door een mail te sturen via het formulier dat onderaan de informatie over Civitas te vinden is.

De uitgever levert geen gratis exemplaren. U kunt op eigen kosten of kosten van de sectie een boek bestellen. Zodra U tot aanschaf voor de school besluit, wordt dat vergoed. Civitas is sober uitgevoerd, ook om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Civitas bouwt een begrippentaal en een beeldtaal op

Muziek en Maatschappij

Een symbolische foto: de Piazza Duomo in Trento. De plaats waar historische beslissingen genomen werden. Trefpunt van cultuur en politiek.

Speel je mee of toch maar niet? Plaats waar de civitas in praktijk werd beoefend, maar niet op een democratische manier.

Trento: een historische plaats

1 september 2011

Civitas-leerlingen overleggen

Vanaf begin september is dit de startpagina van CIVITAS en SPEEL JE MEE?